Saturday, 17 October 2015

ಬಾರೋ ಗಣನಾಥನೆ


   ಬಾರೋ ಗಣನಾಥನೆ 
ಬಾರೋ ಗಣನಾಥನೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ವಿಖ್ಯಾತನೆ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬೇಗ ಬಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಂತನೆ
ತೋರಯ್ಯ ನೀ ನಿನ್ನ ಚರಣವನೀಗಾ॥ಪ॥

ಗೌರಿಯ ಸುಕುಮಾರನೆ ಆದಿ ಪೋಜಿತ ಗಣನಾಥನೆ
ಆದರದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಮೋದದಿ
ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಪ್ರೇಮದಿ ಕರೆವೆವು॥೧॥

ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿಯ ಸುಪುತ್ರನೆ
ಶೀಘ್ರದಿ ಭಕ್ತರು ಎತ್ತಿದ ಕಾಯಕೆ
ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಹಯೆ ನೀನು॥೨॥

ಶೀ ಮಹಾಗಣನಾಥನೆ ಇಡಗುಂಜಿ ಪುರವಾಸನೆ
ಕರುಣಾಳು ನಿನ್ನೊಳು ಪರಿಪರಿ ಬೇಡ್ವರೆ
ದಯ ತೋರಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಪಾಡೊ ಗುಣವಂತ॥೩॥

-ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಹೀನಗಾರ್

No comments:

Post a comment